Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP w Dunowie 2019/2020

Pani Angelika Gawrońska - Przewodnicząca RR
Pani Agnieszka Tatarczuk - Skarbnik RR
Pan Jacek Brzozowski -Sekretarz RR