Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP w Dunowie 2017-18:

1. Przewodnicząca – Angelika Gawrońska
2. Wiceprzewodnicząca – Paulina Ratajczyk
3. Sekretarz – Małgorzata Jaroszewicz
4. Skarbnik – Weronika Domagalska