Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  SP w Dunowie 2020/2021

Pani Anna Pietrzak - Przewodnicząca RR
Pani Katarzyna Wasilewska - Z-ca Przewodniczącej RR

Pani Agnieszka Tatarczuk - Skarbnik RR
Pani Mariola Czyż - Sekretarz RR

Członkowie:
Pani Angelika Gawrońska
Pani Emili Kowalczyk
Pani Jolanta Leonowicz
Pan Ryszard Drozd