Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

ZAJĘCIA DODATKOWE-ROZWIJAJĄCE

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  ROZWIJAJĄCE 2019/2020

 

  • Z MATEMATYKI,
  • Z J. POLSKIEGO,
  • ZAJĘCIA BADAWCZE W KL.7,
  • KMO W KL.4,
  • JĘZYKOWO-SZACHOWE,
  • W EDUK.WCZESNOSZKOLNEJ KL.2