Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

ZAJĘCIA DODATKOWE-ROZWIJAJĄCE

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  ROZWIJAJĄCE

 

ADRIANNA PIĄTEK – koło plastyczno-techniczne dla kl. 1 i 3

DOROTA  KITOWCZ – koło matematyczno-przyrodnicze kl.1,3,4

EWA  KOSIKOWSKA – koło językowo-szachowe

MAŁGORZATA   ŚMIAŁKOWSKA – SKS

MARLENA SZUWALSKA – koło „Z językiem polskim przez  historię"                                       

AGATA ZGLINICKA – koło matematyczne

BEATA GÓRSKA – Klub Młodego Odkrywcy kl.4

MAŁGORZATA BEDNARSKA – koło języka polskiego