Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY

Sekretarz szkoły - Pani Jolanta Baranowska

Obsługa higieny i czystości - Pani Ewa Bożyk 
                                               Pani Danuta Drozd

Konserwator i palacz - Pan Roman Nicpoń