Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Filmy

Scratch - podstawy pracy z programem

Opis interfejsu aplikacji webowej, korzystanie z bibliotek, tworzenie animacji, sterowanie obiektem na scenie.