Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

IWONA MOSZYŃSKA

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

DYREKTOR SZKOŁY.
wychowanie do życia w rodzinie w klasach 4-8, zajęcia wychowania fizycznego w kl. 2.

EWA SZYMKOWICZ

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca w OP,zajęcia świetlicowe

DOROTA KITOWICZ

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 1, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

MAŁGORZATA ŚMIAŁKOWSKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl.6.
muzyka, plastyka, wych.-fiz., nauczyciel wspomagający

MARLENA SZUWALSKA

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

wychowawca kl. 7,
j.polski, zaj.wyr.z j.polskiego, logopedia, historia, zajęcia rozwijające z j.polskiego, rewalidacja

AGATA ZGLINICKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl.8, matematyka, zaj. wyrównawcze z matematyki, koło matematyczne z elementami programowania, rewalidacja

BEATA GÓRSKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 4, przyroda, biologia, geografia, religia, KMO, zajęcia badawcze

EWA KOSIKOWSKA

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca kl. 5, j.angielski, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koło szachowe

DARIUSZ KACZMAREK

Funkcja: Nauczyciel

fizyka

DOROTA KIERZEK

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny, świetlica, nauczyciel wspomagający

ADRIANNA PIĄTEK

Funkcja: Wychowawca

wychowawca kl.2, j.angielski, świetlica

RAFAŁ KOBUSIŃSKI

Funkcja: Służba zdrowia

Rehabilitant i fizykoterapeuta

PAWEŁ GZELA

Funkcja: Nauczyciel

technika, informatyka, świetlica

CEZARY CZENKO

Funkcja: Nauczyciel

edukacja dla bezpieczeństwa

BOGUSŁAWA CZERNIAK

Funkcja: Nauczyciel

chemia

KRZYSZTOF PALUSZAK

Funkcja: Nauczyciel

j.polski, zajęcia wyrównawcze z j.polskiego

MONIKA CHADEJA-TOMASZEWSKA

Funkcja: Nauczyciel

j.niemiecki

JOANNA CYPARSKA

Funkcja: Bibliotekarz

biblioteka, religia

AGNIESZKA URBAŃSKA

Funkcja: Nauczyciel

WOS, historia

MAGDALENA JAWORSKA-KRANICH

Funkcja: Nauczyciel

doradztwo zawodowe