Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

IWONA MOSZYŃSKA

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

DYREKTOR SZKOŁY.
wychowanie do życia w rodzinie w klasach 4-8, zajęcia w OP, edukacja informatyczna kl.2-3, świetlica
i.moszynska@spdunowo.pl

EWA SZYMKOWICZ

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca w OP
e.szymkowicz@spdunowo.pl

DOROTA KITOWICZ

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 2, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające zainteresowania kl.2, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.2-3, świetlica
d.kitowicz@spdunowo.pl

MAŁGORZATA ŚMIAŁKOWSKA

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca kl.7,
muzyka, plastyka, wych.-fiz., zajęcia rozwijające zainteresowani, doradztwo zawodowe i rewalidacja
m.smialkowska@spdunowo.pl

AGATA ZGLINICKA

Funkcja: Nauczyciel

matematyka, technika, informatyka, zaj. wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia rozwijające z programowania
a.zglinicka@spdunowo.pl

BEATA GÓRSKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 5, przyroda, biologia, geografia, religia, KMO, zajęcia badawcze
b.gorska@spdunowo.pl

EWA KOSIKOWSKA

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 6, j.angielski, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, świetlica
e.kosikowska@spdunowo.pl

DARIUSZ KACZMAREK

Funkcja: Nauczyciel

fizyka
d.kaczmarek@spdunowo.pl

DOROTA KIERZEK

Funkcja: Pedagog

wychowawca kl.3, edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, świetlica

BOGUSŁAWA CZERNIAK

Funkcja: Nauczyciel

chemia
b.czerniak@spdunowo.pl

KRZYSZTOF PALUSZAK

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl.8, j.polski, zajęcia wyrównawcze z j.polskiego, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia rozwijające
k.paluszak@spdunowo.pl

MONIKA CHADEJA-TOMASZEWSKA

Funkcja: Nauczyciel

j.niemiecki
m.chadeja-tomaszewska@spdunowo.pl

JOANNA CYPARSKA

Funkcja: Bibliotekarz

biblioteka
j.cyparska@spdunowo.pl

AGNIESZKA URBAŃSKA

Funkcja: Nauczyciel

WOS, historia
a.urbanska@spdunowo.pl

Magdalena Irzykowska-Solnica

Funkcja: Logopeda

logopeda