Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

DOROTA KITOWICZ

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: ZAJ.WYR.ED.WCZESNOSZKOLNA, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, Zaj.rozw.umiej.uczenia się

wychowawca kl. 1, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
07:50 - 08:35 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
08:45 - 09:30 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
09:40 - 10:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE-FIZYCZNE 1 KL.1
10:40 - 11:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA eduk.muzyczna 3a KL.1

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
07:50 - 08:35 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
08:45 - 09:30 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
09:40 - 10:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
11:40 - 12:25 ZAJ.WYR.ED.WCZESNOSZKOLNA dla kl.1 3a Zajęcia dydatyczno-wyrównawcze

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
07:50 - 08:35 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
08:45 - 09:30 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
09:40 - 10:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
11:40 - 12:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
13:30 - 14:15 Zaj.rozw.umiej.uczenia się 3a Zajęcia specjalistyczne

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
08:45 - 09:30 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
09:40 - 10:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
10:40 - 11:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE-FIZYCZNE 1 KL.1

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
07:50 - 08:45 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
08:45 - 09:30 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1
09:40 - 10:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE-FIZYCZNE 1 KL.1
10:40 - 11:25 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 3a KL.1