Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

MARLENA SZUWALSKA

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: J.POLSKI, HISTORIA, GODZ.WYCH., ZAJ.WYR.J.POLSKI, KOŁO JĘZ.POLSKIEGO, ZAJ.LOGOPEDYCZNE

wychowawca kl. 7,
j.polski, zaj.wyr.z j.polskiego, logopedia, historia, zajęcia rozwijające z j.polskiego, rewalidacja

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
09:40 - 10:25 J.POLSKI 5 Kl.7
10:40 - 11:25 J.POLSKI 5 Kl.7
11:40 - 12:25 ZAJ.LOGOPEDYCZNE 4a Zajęcia specjalistyczne
12:35 - 13:20 KOŁO JĘZ.POLSKIEGO kl.6 3 Zajęcia rozwijające

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
08:45 - 09:30 HISTORIA 2 Kl.4
10:40 - 11:25 J.POLSKI 5 Kl.5
11:40 - 12:25 J.POLSKI 5 Kl.5
12:35 - 13:20 HISTORIA 5 Kl.7
13:30 - 14:15 ZAJ.WYR.J.POLSKI dla kl.4-5 5 Zajęcia dydatyczno-wyrównawcze

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
07:50 - 08:35 GODZ.WYCH. 4a Kl.7
08:45 - 09:30 ZAJ.LOGOPEDYCZNE Zajęcia specjalistyczne
09:40 - 10:25 J.POLSKI 5 Kl.7
10:40 - 11:25 J.POLSKI 5 Kl.5
12:35 - 13:20 ZAJ.LOGOPEDYCZNE Zajęcia specjalistyczne

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
08:45 - 09:30 J.POLSKI 5 Kl.5
11:40 - 12:25 ZAJ.LOGOPEDYCZNE 3a Zajęcia specjalistyczne
12:35 - 13:20 J.POLSKI 5 Kl.7
13:30 - 14:15 ZAJ.LOGOPEDYCZNE Zajęcia specjalistyczne

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
SP DUNOWO
09:40 - 10:25 J.POLSKI 4 Kl.5
10:40 - 11:25 J.POLSKI 4 Kl.7
11:40 - 12:25 HISTORIA 4 Kl.7
12:35 - 13:20 ZAJ.LOGOPEDYCZNE 3a Zajęcia specjalistyczne