Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

DOROTA KIERZEK

Funkcje: Pedagog

Przedmioty: ŚWIETLICA

Pedagog szkolny, świetlica, nauczyciel wspomagający