Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Kadra

CEZARY CZENKO

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

edukacja dla bezpieczeństwa