Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

Plan pracy szkoły 2019/2020

01 października 2019 21:10 | Plan pracy szkoły 2019/2020

Plan pracy SP w Dunowie na rok 2019/2020

Zatwierdzony na RP 16 września 2019 r.

czytaj więcej »