Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!:: Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem!

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

09 marca 2019 12:57 | SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

07.03.2019 r. Spotkanie z policjantką

Dnia 06 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dunowie odbyło się spotkanie uczniów drugiego etapu edukacyjnego z kom. Magdaleną Marzec z Zespółu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków, pod nazwą ,, Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Celem spotkania z uczniami klas 7 i 8 było przybliżenie informacji dotyczących aktualnych zagrożeń wynikających z sięgania po substancje odurzające, w tym nowe narkotyki. Młodzież została poinformowana o skali zjawiska, odpowiedzialności prawnej oraz formach demoralizacji. Pani kom. Magdalena Marzec omówiła również sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość przymierzenia narkogogli - specjalnych okularów, które symulują wiele skutków używania substancji odurzających, w tym dezorientację, zaburzenia percepcji, zniekształcenia obrazu, brak koncentracji, spowolnienie czasu reakcji czy problemy z oceną odległości i kierunków. Zakładając te specyficzne okulary, młodzież miała okazję przekonać się o tym, jak zmienia się obraz świata postrzegany oczami osoby będącej pod wpływem środków odurzających. Problemem było przejście kilku kroków po linii prostej czy przywitanie się z kolegą, ponieważ alkogogle obniżają koncentrację, spowalniają czas reakcji, zniekształcają widziany obraz i ocenę odległości, zmniejszając możliwość realnej oceny sytuacji.

Temat spotkania z uczniami klasy 5 i 6 dotyczył ,,Cyberprzemocy” problemu bardzo istotnego w dzisiejszych czasach. Młodzież bardzo często stosuje język nienawiści, coraz częściej dominującego na portalach internetowych, z których młodzi ludzie korzystają niemal codziennie. Policjantka zaznaczyła, jak ważne jest, aby każdy dbał o swoją prywatność. Wyjaśniła, jakie są konsekwencje dotyczące bezprawnego rozpowszechniania wizerunku. Przybliżyła również odpowiedzialność oraz jakie konsekwencje mogą grozić osobom, które używając nowoczesnych technologii stosują stalking czy kierują wobec innych groźby karalne.

Spotkanie zainteresowało uczniów i miejmy nadzieję, że młodzież wdroży w życie zdobytą wiedzę..

 

 

Przeczytano: 342 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: